Welkom

op de homepage van het
Sociaal-Psychologisch Centrum SPZ

Het SPZ is een openbare instelling voor ambulant consultatie en therapie in de Duitstalige Gemeenschap van België.

Ons aanbod richt zich aan

 • volwassenen, kinderen en jongeren
 • individuelen, koppels, ouders en gezinnen
 • cliënten en familieleden

De cliënten kunnen zich op eigen initiatief aan het SPZ richten of op aanbeveling van andere personen of inrichtingen (familieleden, huisarts, ziekenhuis, sociale diensten, school …).

Het SPZ biedt zijn diensten aan bij geestelijke gezondheitsproblemen of bij tussenmenselijke moeilijkheden,…

… b.v.:

 • belasting of overbelasting
 • angsten en depressies
 • gedragsstoringen
 • opvoedingsmoeilijkheden
 • alcohol- en drugsconsumptie, afhankelijkheid en verslavingsgedrag
 • psychiatrische ziekten
 • gezinsconflicten
 • scheiding of vervreemding
 • seksuele problemen
 • geweldervaring

Onze bezigheden omvatten:

individuele psychologische consultatie voor jongeren en volwassenen
psycho-sociale begeleiding
partnerschapsconsultatie
gezins- en oudersadvies
diagnose bij kinderen en therapie
ambulante psychiatrische begeleiding
groepstherapie

Het SPZ werkt multifunctioneel

Psychiater, psychologen en maatschappelijke werkers in teamverbond voor de begeleiding van de cliënten, secretaressen voor de ontvangst. De medewerkers en medewerksters zijn opgeleid voor hun speciaal vakgebied.

Beroepsgeheim

De medewerkers en medewerksters zijn verplicht tot het beroepsgeheim, dat wettelijk geregeld is. Alleen met de goedkeuring van de cliënten mogen medewerkers inlichtingen over de begeleiding van de cliënt aan derde personen verder geven. Dit geldt ook tegenover familieleden.
Een ditbetreffende inlichting mag alleen doorgegeven worden als ze voordelig voor de begeleiding van de cliënt is, b.v. om een goede samenwerking tussen verschillende begeleidingsvormen te bevorderen, om overgangen tussen verschillende aanbieders te creëren en de sociale integratie van de cliënt te bevorderen.
Deze uitwisseling moet beperkt blijven tot het essentiële en moet altijd het privéleven van de cliënt beschermen.

Toegang tot het SPZ

Opgelet! De begeleiding in het SPZ gebeurt in het Duits en het Frans, de bevoegdheid van het SPZ is echter afhankelijk van de woonplaats van de cliënt.

Het SPZ begeleidt alle bewoners van de Duitstalige Gemeenschap (gemeente Amel, Büllingen, Bütgenbach, Burg-Reuland, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, St Vith). Bij cliënten afkomstig uit deze gemeenten wordt de kostenparticipatie door het inkomen van het gezin bepaald. Het tarief voor een consultatie bedraagt 14 Euro, gereduceerde tarieven à 9,50 en 4,50 Euro bestaan er voor mensen met bescheiden inkomen. Voor personen of gezinnen zonder inkomen wordt een tarief van 1,50 Euro berekend.
Het SPZ begeleidt bovendien Duitstalige cliënten uit de buurgemeenten (b.v. Baelen, Bleyberg, Welkenraedt, Waimes, Stavelot,…) omdat deze cliënten in hun gemeente in het Duits geen mogelijkheid tot consultatie en therapie hebben. Alle cliënten uit deze gemeenten betalen 14 Euro voor een consultatie, omdat deze gemeenten niet participeren in de functiekosten van het SPZ. Franstalige cliënten die buiten de Duitstalige Gemeenschap wonen, worden naar de centra van Verviers en Malmedy gestuurd.

Structuur van het SPZ

Het SPZ is een vereniging zonder winstverwerving en is bevoegd met de taken van Centrum voor Geestelijke Gezondheid volgens het Koninklijk Besluit van 1975. Het SPZ bestaat sinds 1976, zijn hoofdzetel is in Eupen, in St Vith is er een filiaal.